Specjalista ds Walidacji i Kwalifikacji

Om jobbet

OPIS STANOWISKA:
Prowadzenie:
• kwalifikacji projektów, pomieszczeń, systemów, urządzeń
• walidacji procesów, bieżącej weryfikacji procesów
• walidacji systemów skomputeryzowanych
• opracowywanie URS, udział w opracowaniu analiz ryzyka
• opracowywanie/ aktualizacja Głównego Planu Walidacji / Kwalifikacji
• opracowywanie / aktualizacja standardu dokumentacji walidacyjnej / kwalifikacyjnej
• realizacja projektów dotyczących nowych inwestycji, modernizacji, wdrożenia nowych procesów/produktów,
• udział w analizach ryzyka, opracowywaniu URS
• opiniowanie wniosków zmian, odchyleń, OOS
• przygotowywanie danych do PQR, Przeglądu Jakości
• udział w Inspekcjach / Audytach
• opracowanie i realizacja harmonogramu testów kwalifikacji w zakresie pomiarów (mapowanie pomieszczeń/ urządzeń)
• statystyczne opracowanie wyników pomiarów

Din profil

PROFIL KANDYDATA:
• wykształcenie wyższe inżynieryjno – techniczne
• znajomość wytycznych GMP w zakresie Kwalifikacji i Walidacji (Aneks 11, Aneks 15), GDP, GAMP, Przewodników dotyczących Integralności danych
• doświadczenie w branży farmaceutycznej (produkcja niesterylna)
• znajomość norm i zagadnień z zakresu pomiarów dla pomieszczeń czystych
• znajomość języka angielskiego
• znajomość obsługi komputera, programów MS Office
• łatwość nawiązywania kontaktów
• umiejętność pracy pod presją czasu

Vi tilbyder

OFERUJEMY:
• ciekawą, pełną wyzwań pracę
• ambitne i odpowiedzialne zadania do realizacji
• opiekę medyczną
• dobrą atmosferę w zespole
• możliwości szkolenia i rozwoju
Del dette jobtilbud: