Τι πιστεύουμε

Σε κάθε μία από τις τοποθεσίες της Fagron, οι αξίες της εταιρείας μας μάς οδηγούν στις καθημερινές μας σχέσεις με τους  πελάτες, τους προμηθευτές και τους συναδέλφους. Οι αξίες μας καθορίζουν το ποιόν μας, τους στόχους μας και αντικατοπτρίζονται τον τρόπο που λειτουργούμε τόσο εντός όσο και εκτός της εταιρείας. Πιστεύουμε σε:

Customerno1Customer is number one

Προσφέρουμε πάντα άριστη εξυπηρέτηση πελατών, την τεχνογνωσία μας, την αφοσίωση και το πάθος μας για να βελτιωθεί η ποιότητα της ζωής των ασθενών σε όλον τον κόσμο.

InnovationCreativity

Παραμένουμε στην πρώτη γραμμή, είμαστε ανοικτόμυαλοι και μονίμως αναζητάμε τη βελτίωση.

Speed of executionSpeed of execution

Ενεργούμε γρήγορα, δουλεύουμε έξυπνα και έχουμε το θάρρος να αλλάξουμε πορεία όταν χρειάζεται.

EntrepreneurshipEntrepreneurship

Αναλαμβάνουμε τις ευθύνες μας, διαθέτουμε επιχειρηματικό πνεύμα και προκαλούμε τους ανταγωνιστές μας.

Result drivenQuality

Στόχος μας είναι να προσφέρουμε την τελειότητα, τίποτα λιγότερο. Η ποιότητα βρίσκεται βαθιά ριζωμένη στη δουλειά μας και στις αξίες μας.