QA Officer

About the job

Werkzaamheden;

 • Plannen van de werkzaamheden in overleg met betrokken afdelingen
 • Stof specifieke testplannen bepalen voor monstername en daarmee aansturen van contractlaboratoria
 • Plannen/controleren van keuringen bij laboratoria
 • Beoordelen van resultaten; analyseren van afwijkingen (OOS’s)
 • Opstellen van rapportages; bespreken van resultaten
 • Opstellen analysecertificaten en kwaliteitsetiketten gebaseerd op juiste documentatie/resultaten
 • Voorstellen voor goed-of afkeur van binnenkomende grondstoffen en goederen op basis van bovenstaande.

 

Zorgen voor een adequate coördinatie, documentatie en communicatie:

 • Beoordelen van rapportages
 • Contacten met externe contractlaboratoria
 • Contacten met internationale partners

Bijdragen aan de uitvoering van het kwaliteitsbeleid:

 • Ondersteunen van afdelingen bij en toezien op uitvoering van het kwaliteitsbeleid
 • Opstellen en beheren van interne kwaliteitsnormen, protocollen, testmethoden etc.
 • Afhandelen van in- en externe klachten; afstemmen met relevante afdelingen
 • Opvangen van calamiteiten (recallprocedure intern)
 • Rapporteren over uitvoering van het kwaliteitsbeleid; voorstellen doen voor bijstelling

 

Uitvoeren van interne kwaliteitsinspecties:

 • Voorstellen doen voor en uitvoeren van programma’s voor interne kwaliteitsinspecties
 • Toezien op naleving van kwaliteitsvoorschriften
 • Rapporteren over bevindingen en controleren genomen acties
 • Contacten met afnemers

Set yourself apart

Je beschikt over de volgende kwalificaties, ervaring en capaciteiten:

 • HLO Analystische Chemie
 • Kennis van Farmacopoea onderzoek (EP, USP, BP)
 • Besluitvaardig
 • Kennis van relevante wetgeving
 • Communicatieve vaardigheden in Nederlands en Engels (mondeling en schriftelijk)
 • Accuratesse
 • Zelfstandig in een team kunnen werken
 • Weten hoe het werkt in een fabriek

What’s on offer?

Wij bieden je een afwisselende functie in een succesvolle, internationale en snelgroeiende organisatie. Je komt terecht in een fris en gemotiveerd team en krijgt volop ruimte tot zelfontplooiing met voldoende perspectieven voor professionele groei. Naast de inhoudelijke uitdagingen bieden we een marktconform salaris en uitstekende secundaire voorwaarden.

Share this job opening: