Production Planner

About the job

Doel van de functie 

De Production Planner plant de verkooporders van farmaceutische grondstoffen, voor de collega’s op de afdeling Labeling, het Warehouse en de Production, met inachtneming van de juiste prioriteiten ten behoeve van de klant. Ondersteunt indien nodig op de afdeling Labeling. Werkt volgens de geldende kwaliteitsnormen, Good Manufacturing Practices (GMP).  

 

Kernverantwoordelijkheden 

Planning 

 • Verantwoordelijk voor het stellen van de juiste prioriteiten ten behoeve van de planning voor de productie van farmaceutische grondstoffen. 
 • Verantwoordelijk voor het opstellen van de korte termijnplanning voor de afdeling Labeling, het Warehouse en Production. 
 • Verantwoordelijk voor het aanmaken en voorbereiden van productieorders in het systeem. 
 • Verantwoordelijk voor controle op tijdige uitvoering van de gemaakte productieplanning. 
 • Verantwoordelijk voor het leveren van informatie betreffende de voortgang aan collega’s en interne klanten. 
 • Berekenen van en adviseren over een optimale benutting van de beschikbare productiecapaciteit, rekening houdend met commerciële factoren en de waarde van de voorraad, met als doel alle verkooporders in te plannen en de capaciteit optimaal te benutten.  
 • Controleren van de voortgang van de productie, o.a. door overleg met de betrokken afdelingen met als doel tijdig te kunnen bijsturen waar nodig.  
 • Verzamelen en analyseren van informatie m.b.t. doorlooptijden, bezettingsgraden, etc. en rapporteren aan de leidinggevende over de resultaten met als doel de leidinggevende informatie te verschaffen om optimalisaties door te voeren.  
 • Input leveren voor verbetering van de afdeling aan de leidinggevende, die kan worden omgezet in nieuwe/ verbeterde procedures. 

Labeling  

Tijdens afwezigheid van de Allround Printshop Employee of op andere momenten op aanwijzen van de Supervisor Planning en Printshop zal de Production Planner ondersteunen met de volgende werkzaamheden: 

 • Medeverantwoordelijk voor het uitdraaien van productieprotocollen volgens productieplanning. 
 • Medeverantwoordelijk voor het volgens werkinstructie produceren (printen) van labels en gelijkwaardige producten. 
 • Medeverantwoordelijk voor de eerste visuele kwaliteitscontrole op de labels en gelijkwaardige producten. 
 • Medeverantwoordelijk voor tijdige aanlevering van productieprotocollen aan het Warehouse. 

 

 

 

 

Set yourself apart

Je beschikt over de volgende kwalificaties, ervaring en capaciteiten:

Opleiding:         Opleiding op MBO+/ HBO niveau, bijvoorbeeld een logistieke opleiding. 

Na indiensttreding als Production Planner word je geacht de interne GMP-cursus en de opleiding Farmaceutisch Vakman succesvol af te ronden. 

Werkervaring:         1-3 jaar relevante werkervaring. 

 

What’s on offer?

Wij bieden je een afwisselende functie in een succesvolle, internationale en snelgroeiende organisatie. Je komt terecht in een fris en gemotiveerd team en krijgt volop ruimte tot zelfontplooiing met voldoende perspectieven voor professionele groei. Naast de inhoudelijke uitdagingen bieden we een marktconform salaris en uitstekende secundaire voorwaarden.

Share this job opening: