Kontroler Biznesowy

About the job

• Analiza zapisów na kontach księgi głównej i ksiąg pomocniczych
• Kalkulowanie cen i kosztów standardowych
• Analiza sprzedaży
• Uczestniczenie w definiowaniu strategii biznesowej
• Doradzanie Kierownictwu w zakresie procesów organizacyjnych i finansowych
• Prawidłowa alokacja kosztów i prawidłowa kalkulacja rentowności w różnych przekrojach, zarówno w obszarze planowania jak i wykonania
• Monitorowanie oraz proponowanie rozwiązań optymalizujących Kapitał Obrotowy
• Miesięczne raportowanie wyników (RZiS, Bilans, KPI) wg wymagań grupy w języku angielskim
• Analizowanie kosztów, przychodów, wskaźników względem budżetu
• Sporządzanie, sprawdzanie i monitorowanie procedur finansowych zgodnie z wytycznymi grupy Fagron
• Sporządzanie raportów zarządczych w języku angielskim
• Współpraca z biurem rachunkowym, odpowiedzialnym za zeznania podatkowe i roczne sprawozdania finansowe
• Śledzenie zmieniających się trendów i kierunków rozwoju w dziedzinie finansów oraz aktualizowanie swojej wiedzy


Set yourself apart

Oczekujemy:
• Doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku
• Wysoko rozwiniętych umiejętności analitycznych oraz interpretacji i prezentacji danych • Wiedzy z zakresu finansów i rachunkowości zarządczej
• Zaawansowanej znajomości pakietu MS Office
• Bardzo dobrej znajomości języka angielskiego
• Bardzo dobrej organizacji pracy, dokładności, samodzielności, rzetelności i zaangażowania.

What’s on offer?

• Pracę w międzynarodowym środowisku w dynamicznej spółce
• Możliwość rozwoju i podnoszenie kwalifikacji
• Stabilne zatrudnienie
• Atrakcyjne benefity
Share this job opening: