Disclaimer

Informacje ogólne

Za pośrednictwem strony careers.fagron.com można prosić o informacje, ubiegać się o stanowiska pracy czy o przyjęcie na staż oraz brać udział w otwartych rekrutacjach. W kilku miejscach na niniejszej stronie internetowej prosimy o podanie danych osobowych. Z udostępnianymi nam danymi będziemy oczywiście obchodzić się ostrożnie.
Przekazywane dane są przechowywane na serwerze, który znajduje się poza siedzibą firmy Fagron. Firma Fagron jest i pozostaje właścicielem tych danych, i postępuje zgodnie z holenderską ustawą o ochronie danych osobowych. Firma Fagron wykorzystuje te dane do następujących celów: rejestracja zgłoszeń na stanowiska pracy oraz staże, kontakt w sprawie działań rekrutacyjnych, dostępnych stanowisk, możliwości zawodowych oraz w innych momentach w procesie naboru.
Bez zgody właściciela danych nie będą one udostępniane stronom trzecim do celów innych niż te, dla których zostały nam przekazane. Nasi pracownicy są zobowiązani do zachowania poufności danych. Dane będą przechowywane przez maksymalnie 3 lata. Po upływie tego okresu dane zostaną usunięte.

Pliki cookie

Pliki cookie to pliki zapisywane przez przeglądarkę na komputerze. Nasza strona careers.fagron.com używa ich do rozpoznawania odwiedzających przy kolejnych wizytach. Ponadto pliki cookie umożliwiają nam gromadzenie informacji na temat korzystania z naszych usług oraz ulepszanie ich, jak również dostosowywanie ich do potrzeb odwiedzających. Nasze pliki cookie przekazują informacje dotyczące identyfikacji osób. Istnieje możliwość ustawienia wyszukiwarki w taki sposób, aby nie otrzymywać plików cookie. Wówczas jednak może się zdarzyć, że pełne korzystanie z funkcji na stronie nie będzie możliwe.

Kontakt

W razie pytań dotyczących prywatności można kontaktować się z jednym z naszych rekruterów, pisząc na adres jobs@fagron.com.